.style1 { text-align: left; }
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2016 Birim Faaliyet Raporu...

2
017 Mali Yılı Performans Programı kamuoyuna duyurulur... Tıklayınız...

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki Cetveller....
 
2017 yılı maaş, özlük ve vergi uygulamaları ile ilgili pratik bilgiler.
Dosyaya ulaşmak için tıklayınız.


Üniversitemiz aylık mali tablolarına Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.


Sendika kesinti listelerine Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

Maliye Bakanlığının öğretim elemanları ek ders uygulamaları ile ek ders ücretleri ve geliştirme ödeneğine ilişkin sunumu iç kontrol ve ön mali kontrol kısmından ulaşabilirsiniz.